hotele dla owadów

17:36

Hotele dla owadów:  są to głównie proste konstrukcje, umożliwiające zadomowienie się owadów w naszych ogrodach, a także pomagające przetrwanie im zimy. Sterylne ogrody czy parki nie są gościnnymi miejscami dla naszych małych przyjaciół. Większość owadów zapylających zimuje w pustych łodygach roślin, między liśćmi czy w szczelinach drzew i budynków. Hotel dla owadów można zbudować z codziennych odpadów i rzeczy, które znajdziemy w ogrodzie. Są to takie elementy, jak butelki,  szyszki, bambus, trzcina, łodygi krzewów, gałęzie, nawiercone kawałki drewna, słoma lub cegły dziurawki. Hotelem dla owadów może być prosta konstrukcja taka jak związane ze sobą gałęzie, wypchany szyszkami i słomą karton czy obcięta z dwóch stron i wypełniona liśćmi plastikowa butelka. Świetnie nadają się również budki, podobne do tych dla ptaków lub solidne i duże konstrukcje. W takich hotelach zimują i składają jaja pszczoły samotnice, biedronki, bzygi czy błonkoskrzydłe. Budujmy hotele dla zapylaczy i innych owadów, które są częścią ekosystemu i bez nich nie jest on w stanie prawidłowo funkcjonować. 

Obsługiwane przez usługę Blogger.