zielone pomidory | green tomatoes | tomates vertes

12:06


zielone pomidory

zbieraj: niedojrzałe owoce prosto z krzaków lub ziemi. Szczególnie pod na koniec sezonu, gdy większość pomidorów nie zdążyła się wybarwić. Liście czy kwiaty pomidorów również są jadalne i wartościowe. Więcej o uprawie pomidorów przeczytasz w książce “Roślinne Porady warzywa”.

smakuj: na surowo, kiszonych, grillowanych czy w formie dżemów lub gąszczy (chutney’ów). Mają one delikatny, słodkawy smak. Liści używaj na kanapkach czy w sałatkach. Możesz też pozostawić je w ciepłym miejscu lub w papierowej torbie z bananem, a w ciągu paru dni się wybarwią.

korzystaj: z tomatiny znajdującej się w zielonych liściach i owocach. Spożywanie jej obniża poziom złego cholesterolu we krwi oraz redukuje komórki rakowe. Tomatina to również nazwa święta odbywającego się w Hiszpanii, podczas którego uczestnicy obrzucają się pomidorami.green tomatoes 

pick: unripe fruit straight from the bush or ground. Especially towards the end of the season when most of the tomatoes are still green and haven’t ripened yet. Leaves and flowers are also edible and valuable. You can read more about growing tomatoes in my book.

eat: raw, pickled, grilled or as jams and chutney. The taste is mild and sweetish. Use leaves to make sandwiches and salads. You can also leave them in a warm place or in a paper back together with a banana, and they will ripen in a few days. 


benefit: from tomatine contained in green leaves and fruit. Eating it decreases the level of bad cholesterol and reduces cancer cells. Tomatina also refers to a holiday in Spain in which participants throw tomatoes at each other.

tłumaczyła Joanna Morawska

tomates vertes

récoltez: fruits immatures directement des buissons ou du sol. Surtout à la fin de la saison, alors que la plupart des tomates n'a pas eu le temps de colorer. Les feuilles de tomate et les fleurs sont aussi comestibles. En savoir plus sur la cultivation de tomates lire le livre «Roślinne Porady warzywa. »

consommez: cru, décapée, grillés ou sous la forme de la confiture ou chutney. Ils ont un goût délicat, doux. Utilisez les feuilles sur des sandwiches ou des salades. Vous pouvez aussi les laisser dans un endroit chaud ou dans un sac en papier avec une banane, et en quelques jours ils mûriront.

bénéficiez: la tomatina qui se trouve dans les feuilles vertes et les fruits. La consommation de tomatina réduit le mauvais cholestérol dans le sang et les cellules cancéreuses. La tomatina est également le nom du festival en Espagne, où le point culminant est la bataille des tomates.


tłumaczyła Anastazja MichalczukObsługiwane przez usługę Blogger.